Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Firma APLAST Krawczyk Spółka Cywilna – Anna Krawczyk, Franciszek Wojciech Krawczyk, Wojciech Krawczyk realizuje projekt p.n.

„Opracowanie ekologicznej gamy przyborów kuchennych z materiału biodegradowalnego z dodatkiem nanocząstek srebra i miedzi, zapewniających właściwości przeciwdrobnoustrojowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz człowieka.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie materiału biodegradowalnego z dodatkiem nanocząstek srebra i miedzi w celu rozpoczęcia produkcji ekologicznej gamy przyborów kuchennych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.

Wartość projektu 107 039,52 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego 73 970,40 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/07/2021 – 31/10/2022